Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Teleiodini
Parachronistis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hasselknoppsmal Parachronistis albiceps
Hasselknoppsmal Parachronistis albiceps
(prep MC 891)

Parachronistis albiceps (Zeller, 1839). Hasselknoppsmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 9-13 mm. Larven lever i unga skott av hassel och alm.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/parachronistis_albiceps.html
Latest update: 15 mars 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web