Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Melitaeini
Melitaea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsnätfjäril Melitaea athalia Skogsnätfjäril Melitaea athalia Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775). Skogsnätfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 36-47 mm. Larven lever på veronika, svartkämpar m. fl., förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/melitaea_athalia.html
Latest update: 27 oktober 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson