Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Melitaeini
Melitaea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Veronikanätfjäril Melitaea britomartis Veronikanätfjäril Melitaea britomartis
Melitaea britomartis Assmann, 1847, hane, undersida. Veronikanätfjäril förekommer sällsynt från Sm till Hs. Vingbredd 29-35 mm. Larven lever på veronika, svartkämpar och ängsskallra, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/melitaea_britomartis.html
Latest update: 15 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web