Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nymphalidae
Charaxes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pascha Charaxes jasius Pascha Charaxes jasius
Charaxes jasius (Linnaeus, 1766). Pascha påträffades som larv 1991 i Edvard Anderssons växthus i Up, Bergianska trädgården. Finns närmast i Medelhavsområdet. Vingbredd c:a 75 mm. Larven lever på Arbutus.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/charaxes_jasius.html
Latest update: 9 oktober 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson