Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Malacosominae
Malacosoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsringspinnare Malacosoma castrense Ängsringspinnare Malacosoma castrense Ängsringspinnare Malacosoma castrense Ängsringspinnare Malacosoma castrense Ängsringspinnare Malacosoma castrense Ängsringspinnare Malacosoma castrense Ängsringspinnare Malacosoma castrense Ängsringspinnare Malacosoma castrense Ängsringspinnare Malacosoma castrense
Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758). Ängsringspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 26-40 mm. Larven lever på diverse örter och buskar, förpuppning i en gråaktig kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 december 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson