Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Eriogaster

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris Björkspinnare Eriogaster lanestris
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv, äggsamling och bon. Björkspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever kolonivis i ett stort silkesbo på slån och björk, förpuppning i en brun kokong på marken, puppan kan övervintra upp till 9 ggr.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 december 2022