Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Maculinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartfläckig blåvinge Maculinea arion Svartfläckig blåvinge Maculinea arion Svartfläckig blåvinge Maculinea arion Svartfläckig blåvinge Maculinea arion
Maculinea arion (Linnaeus, 1758). Svartfläckig blåvinge förekommer sällsynt från Sk till Vr, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 33-42 mm. Larven lever som ung på timjan därefter tas den om hand av myror och lever av myrlarver, förpuppning i myrbon.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/maculinea_arion.html
Latest update: 7 augusti 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson