Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Maculinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartfläckig blåvinge Maculinea arion Svartfläckig blåvinge Maculinea arion Svartfläckig blåvinge Maculinea arion
Maculinea arion (Linnaeus, 1758). Svartfläckig blåvinge förekommer sällsynt från Sk till Vr, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 33-42 mm. Larven lever som ung på timjan därefter tas den om hand av myror och lever av myrlarver, förpuppning i myrbon.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/maculinea_arion.html
Latest update: 27 oktober 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson