Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Phengaris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Alkonblåvinge Phengaris alcon Alkonblåvinge Phengaris alcon Alkonblåvinge Phengaris alcon Alkonblåvinge Phengaris alcon
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775). Alkonblåvinge förekommer sällsynt från Skåne till Bohusland. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever som ung på klockgentiana därefter tas den om hand av myror och lever av myrlarver, förpuppning i myrbon.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 8 mars 2020