Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Maculinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Alkonblåvinge Maculinea alcon Alkonblåvinge Maculinea alcon Alkonblåvinge Maculinea alcon
Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona, undersida. Alkonblåvinge förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever som ung på klockgentiana därefter tas den om hand av myror och lever av myrlarver, förpuppning i myrbon.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/maculinea_alcon.html
Latest update: 10 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web