Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Lycaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761). Violettkantad guldvinge förekommer lokalt tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 23-35 mm. Larven lever på skräppa m. fl., förpuppning som gördelpuppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 12 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson