Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Lycaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761). Violettkantad guldvinge förekommer lokalt tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 23-35 mm. Larven lever på skräppa m. fl., förpuppning som gördelpuppa.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/lycaena_hippothoe.html
Latest update: 22 juni 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson