Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Lampides

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Långsvansad blåvinge Lampides boeticus Långsvansad blåvinge Lampides boeticus Långsvansad blåvinge Lampides boeticus
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767). Långsvansad blåvinge är en till Sverige införd art som finns över hela jordens tropiska och subtropiska områden. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning på marken eller på näringsväxten.
Fjärilens undersida är fotograferat på ett exemplar som har tagits utomhus i en trädgård på Lidingö.
Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 15 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson