Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Lycaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ametistguldvinge Lycaena alciphron Ametistguldvinge Lycaena alciphron Ametistguldvinge Lycaena alciphron Ametistguldvinge Lycaena alciphron
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775). Ametistguldvinge har tagits på Falster i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på ängs- och bergsyra, förpuppning som gördelpuppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/lycaena_alciphron.html
Latest update: 29 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson