Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Atolmis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758). Rödhalsad lavspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 28-36 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 26 september 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson