Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Atolmis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758). Rödhalsad lavspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 28-36 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/atolmis_rubricollis.html
Latest update: 16 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson