Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbrunt träfly Lithophane socia Gråbrunt träfly Lithophane socia Gråbrunt träfly Lithophane socia
Lithophane socia (Hufnagel, 1766). Gråbrunt träfly. Kännetecken: Vingbredd 40-46 mm. Antenner hos hanen cilierade. Panna slät med en hårtofs på hjässan. Mellankropp 4-kantig med framskjutande skuldror samt bakkroppen med fjälltofs på ovansidan. Framvingar träbruna med otydlig teckning, längs mitten vanligen rostbrunt skuggade, otydliga tvärlinjer. Ring och njurfläckar blekt ockragula. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras sällsynt till UV-ljus. Flygtid: Från mitten i september till slutet av oktober samt efter övervintring från mitten av mars till mitten av maj. Förekomst: Finns i sanka barrskogsmarker. Biologi: Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i en kokong i marken. Förpuppning i en kokong i jorden. Näringsväxter: Fraxinus, Prunus, Quercus, Rumex, Tilia, Ulmus.Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Phalaena hepatica auct. nec Clerck, 1759

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 september 2021