Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbrunt träfly Lithophane socia Gråbrunt träfly Lithophane socia Gråbrunt träfly Lithophane socia Gråbrunt träfly Lithophane socia
Lithophane socia (Hufnagel, 1766). Gråbrunt träfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 40-46 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena hepatica auct. nec Clerck, 1759

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson