Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbrunt träfly Lithophane socia Gråbrunt träfly Lithophane socia
Lithophane socia (Hufnagel, 1766). Gråbrunt träfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 40-46 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena hepatica auct. nec Clerck, 1759

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/lithophane_socia.html
Latest update: 12 april 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson