Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Askträfly Lithophane semibrunnea Askträfly Lithophane semibrunnea
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809). Askträfly. Kännetecken: Vingbredd 37-44 mm. Antenner hos hanen cilierade. Panna slät med en hårtofs på hjässan. Mellankropp 4-kantig med framskjutande skuldror samt bakkroppen med fjälltofs på ovansidan. Framvingar smala, träbruna med otydlig teckning, längs mitten vanligen rostbrunt skuggade, otydliga tvärlinjer. Ring och njurfläckar blekt ockragula. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från mitten i september till slutet av oktober samt efter övervintring från mitten av mars till mitten av maj. Förekomst: Finns i lövskogsmarker. Biologi: Larven lever på ask. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxt: Fraxinus.Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne, Bekinge, Halland och på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 20 mars 2021