Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Askträfly Lithophane semibrunnea
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809). Askträfly har sedan 1996 tagits i Sk, Bl, Ha och på Öl. Vingbredd 37-44 mm. Larven lever på ask, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/lithophane_semibrunnea.html
Latest update: 8 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson