Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitgrått träfly Lithophane ornitopus Vitgrått träfly Lithophane ornitopus Vitgrått träfly Lithophane ornitopus
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766. Vitgrått träfly. Kännetecken: Vingbredd 34-42 mm. Antenner hos hanen cilierade. Panna slät med en hårtofs på hjässan. Mellankropp 4-kantig med framskjutande skuldror, bakkroppen saknar fjälltofs på ovansidan. Framvingar mer eller mindre gråpudrade. Tvärlinjer otydliga, ring, tapp och njurfläckar av grundens färg, fint svartkantade, i bakre delen svagt rostbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från mitten i september till slutet av oktober samt efter övervintring från mitten av mars till mitten av maj. Förekomst: Finns främst på lövskogsmarker. Biologi: Larven lever på ek. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxt: Quercus.Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 19 mars 2021