Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hillia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nordligt videfly Hillia iris Nordligt videfly Hillia iris
Hillia iris (Zetterstedt, 1839). Nordligt videfly förekommer tämligen allmänt från Dr till To. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever på grönvide och jolster, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hillia_iris.html
Latest update: 10 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson