Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gaffeltecknat träfly Lithophane furcifera Gaffeltecknat träfly Lithophane furcifera Gaffeltecknat träfly Lithophane furcifera
Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766. Gaffeltecknat träfly. Kännetecken: Vingbredd 38-45 mm. Antenner hos hanen cilierade. Panna slät med en hårtofs på hjässan. Mellankropp 4-kantig med framskjutande skuldror samt bakkroppen med fjälltofs på ovansidan. Framvingar smala, blågrå med otydliga, tandade tvärlinjer. Ring och njurfläckar baktill svartkantade samt bakre delen svagt rostbruna. Det svarta strecket som utgår från tappfläcken gaffelformat. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från mitten i september till slutet av oktober samt efter övervintring från mitten av mars till mitten av maj. Förekomst: Finns främst på lövskogsmarker. Biologi: Larven lever på al. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Alnus.Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 20 mars 2021