Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lithophane

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Alträfly Lithophane consocia Alträfly Lithophane consocia Alträfly Lithophane consocia Alträfly Lithophane consocia
Lithophane consocia (Borkhausen, 1792). Alträfly. Kännetecken: Vingbredd 43-47 mm. Antenner hos hanen cilierade. Panna slät med en hårtofs på hjässan. Mellankropp 4-kantig med framskjutande skuldror samt bakkroppen med fjälltofs på ovansidan. Framvingar smala, askgrå med tydliga, tandade tvärlinjer. Ring och njurfläckar baktill svartkantade samt ibland med rostbruna inslag. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från mitten i september till slutet av oktober samt efter övervintring från mitten av mars till mitten av maj. Förekomst: Finns främst på sanka lövskogsmarker. Biologi: Larven lever på al. Förpuppning i en kokong i jorden. Näringsväxt: Alnus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Pite lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Phalaena ingrica Herrich-Schäffer, 1850

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 juni 2023