Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lyonetiidae
Cemiostominae
Leucoptera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Johannesörtspuckelmal Leucoptera lustratella Johannesörtspuckelmal Leucoptera lustratella Johannesörtspuckelmal Leucoptera lustratella Johannesörtspuckelmal Leucoptera lustratella Johannesörtspuckelmal Leucoptera lustratella Johannesörtspuckelmal Leucoptera lustratella
Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855). Johannesörtspuckelmal. Kännetecken: Vingbredd 3-6 mm. Huvud, vingtäckare och kropp blyglänsande. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande blygrå i spetsdelen gulaktiga. Utanför mitten ett vinklat, ockragult tvärband som är mörkkantat. Vingspetsen ockragul, i framkanten tre vita fläckar varav den innersta är störtst och trekantig. I vingspetsens bakkant en mörk fläck med en blyglänsande fläck i mitten. Bakvingar grå. Fjärilen liknar något Leucoptera lotella men skiljer sig genom de mörka fransarna i vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på ängar och längs vägkanter där det växer johannesört. Biologi: Larven påträffas i augusti-september i en fläckmina på johannesört. Till skillnad från johannesörtdvärgmalens larv Ectoedemia septembrella saknar minan en begynnelsegång. Förpuppning i en vit kokong i minan. Näringsväxt: Hypericum. Utbredning: Har hittills rapporterats från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Finland men saknas i Norge och Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lyonetiidae Latest update: 12 januari 2020