Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bedellidae
Bedellia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Åkervindemal Bedellia somnulentella Åkervindemal Bedellia somnulentella Åkervindemal Bedellia somnulentella Åkervindemal Bedellia somnulentella
Åkervindemal Bedellia somnulentella
(prep 10207)
Bedellia somnulentella (Zetterstedt, 1839). Åkervindemal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår brungrå, i nacken vita. Antenner ringade i vitt och grått, lika långa som framvingelängden. Mellankroppen ockrabrun. Framvingarna enfärgat ockrabruna, punkterade med mörkbruna fjäll. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti-september. Förekomst: Finns på torra marker, i åker- och dikeskanter. Biologi: Larven är blekt grön med bruna fläckar och brunt huvud. Den gör stora fläckminor i bladen. Förpuppningen sker i ett ytterst glest spinn på bladets undersida. Näringsväxt: Calystegia och Convolvulus. Utbredning: Är påträffad i Skåne, Blekinge, Uppland samt på Öland och Gotland. Arten är migrerande. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bedellidae Latest update: 29 april 2022