Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Dismorphiinae
Leptidea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsvitvinge Leptidea sinapis Skogsvitvinge Leptidea sinapis Skogsvitvinge Leptidea sinapis Skogsvitvinge Leptidea sinapis Skogsvitvinge Leptidea sinapis
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758). Skogsvitvinge. Kännetecken: Vingbredd 36-44 mm. Framvingarna vita med med en mörkgrå fläck i vingspetsen. Bakvingar vita. Skogsvitvinge är mycket svår att skilja från ängsvitvinge. Flygtid och värdväxt skiljer sig åt annars är det säkrast att skilja hanarna med hjälp av genitalundersökning. Honan har nästan helvita vingar hos skogsvitvinge medan ängsvitvinge-honan har mörka vingspetsar. Levnadssätt: Fjärilen har två generationer där sommargenerationens mörka fläck i vingspetsen är mörkare. Flygtid: Från mitten av maj till senare hälften av juni. Den andra generationen från slutet av juli till mitten av augusti. Förekomst: Finns på skogsbilvägar, i gläntor och på mindre hyggen i skogsmark där dess näringsväxt, gökärt förekommer. Biologi: Äggen läggs utspridda på kanterna av växtens blad. Larven är grön med en mörk rygglinje och tydliga gula sidolinjer, förpuppning i form av gördelpuppa. Näringsväxt: Lathyrus linifolius, i norr någon annan näringsväxt. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 25 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson