Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Dismorphiinae
Leptidea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsvitvinge Leptidea reali Ängsvitvinge Leptidea reali Ängsvitvinge Leptidea reali
Leptidea juvernica Williams, 1946. Ängsvitvinge. Kännetecken: Vingbredd 36-44 mm. Framvingarna vita med med en mörkgrå fläck i vingspetsen. Bakvingar vita. Ängsvitvinge är mycket svår att skilja från skogsvitvinge. Flygtid och värdväxt skiljer sig åt annars är det säkrast att skilja hanarna med hjälp av genitalundersökning. Honan har nästan helvita vingar hos skogsvitvinge medan ängsvitvinge-honan har mörka vingspetsar. Levnadssätt: Fjärilen har två generationer där sommargenerationens mörka fläck i vingspetsen är mörkare. Flygtid: En till två veckor före skogsvitvinge. Från början av maj till senare hälften av juni. Den andra generationen från slutet av juli till mitten av augusti. Förekomst: Finns på öppna ängsmarker, betesmarker i träda samt i skogsbryn där dess näringsväxt, gulvial förekommer. Biologi: Äggen läggs utspridda på kanterna av växtens blad. Larven är grön med en mörk rygglinje och tydliga gula sidolinjer, förpuppning i form av gördelpuppa. Näringsväxt: Lathyrus pratensis. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Småland till Pite lappmark. I övriga Norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

syn reali auct.


Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 7 maj 2022
>