Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Anthocharini
Anthocharis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aurorafjäril Anthocharis cardamines Aurorafjäril Anthocharis cardamines Aurorafjäril Anthocharis cardamines Aurorafjäril Anthocharis cardamines Aurorafjäril Anthocharis cardamines Aurorafjäril Anthocharis cardamines Aurorafjäril Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida, larv. Aurorafjäril. Kännetecken: Vingbredd 31-50 mm. Framvingarnas översida vita. Hos hanen är yttre halvan orange med en mörk tvärribbpunkt samt en mörk spetsdel. Honan saknar det orangea men har en något större mörk tvärribbpunkt. Bakvingarnas undersidor är starkt marmorerade i grönt och svart. Aurorafjärilens hona liknar rapsfjäril men den sistnämnda har helt annorlunda bakvingeundersidor. Levnadssätt: Fjärilen har en generation. Flygtid: Från slutet av april till slutet av juni. Förekomst: Finns främst i odlingslandskapet, i trädgårdar och liknande. Biologi: Äggen läggs utspridda på växtens knoppar. Larven är grön med en ljusare undersida, puppan är kraftigt avsmalnande i båda ändar, förpuppning i form av gördelpuppa. Näringsväxter: Korsblommiga växter, t. ex. Alliaria petiolata, Cardamine pratensis, Arabis glabra, Thlaspi arvense. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 25 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson