Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lasionhada

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallhedsfly Lasionycta proxima Tallhedsfly Lasionycta proxima
Lasionhada proxima (Hübner, 1808). Tallhedsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever på glim och nejlika, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 9 december 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson