Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lasionycta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulvingat hedfly Lasionycta secedens Gulvingat hedfly Lasionycta secedens Gulvingat hedfly Lasionycta secedens
Lasionycta secedens (Walker, 1858). Gulvingat hedfly förekommer sällsynt från Dalarna till Torne lappmark. Vingbredd 20-28 mm. Larven lever på bl.a. odon, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Anarta bohemanni Staudinger, 1861

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 augusti 2022