Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kanelrosknoppmal Lampronia standfussiella
Lampronia standfussiella (Zeller, 1839). Kanelrosknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvudhår gråbruna. Antennerna c:a halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med svagt bronsskimmer. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Andra hälften av juni. Förekomst: Finns på ängsmark där det växer kanelros. Biologi: Larven lever på kanelros. Näringsväxt: Rosa majalis. Utbredning: Är påträffad på ön Korkiassari i Torne älv. I övriga Norden finns den i norra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Prodoxidae /en/svenska_fjarilar/lampronia_standfussiella.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson