Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rosenknoppmal Lampronia morosa Rosenknoppmal Lampronia morosa Rosenknoppmal Lampronia morosa
Lampronia morosa Zeller, 1852. Rosenknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Huvudhår bruna. Antennerna c:a halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med en ljus fläck på vingens bakkant samt en liten, otydlig fläck på framkanten. I vingspetsen finns ett antal spridda, ljusa fjäll. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: juni-juli. Förekomst: Finns på torr ängsmark där det växer nypon eller i trädgårdar med rosor. Biologi: Larven lever på nypon och rosor. Näringsväxter: Rosa. Utbredning: Är påträffad i kusttrakter från Skåne till Bohuslän, Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonymer Lampronia quadripunctella sensu auctt.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Prodoxidae Latest update: 25 november 2019