Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blåhallonknoppmal Lampronia flavimitrella Blåhallonknoppmal Lampronia flavimitrella
Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817). Blåhallonknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 13-15 mm. Huvudhår blekgula. Antennerna kortare än halva framvingelängden. Framvingarna glänsande, mörkt gråbruna. De är försedda med två ljusa tvärband som ibland kan vara avbrutna på mitten. Vid vingens framkant utanför det yttre tvärbandet finns en vitaktig, mindre fläck. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns i fuktiga lövskogar där det växer blåhallon. Biologi: Larven lever på blåhallon. Näringsväxter: Rubus caesius, R. idaeus. Utbredning: Är påträffad sällsynt från Skåne till Gästrikland samt Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Prodoxidae /en/svenska_fjarilar/lampronia_flavimitrella.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson