Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldknoppmal Lampronia rupella Guldknoppmal Lampronia rupella
Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775). Guldknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 11-17 mm. Huvudhår orangegula. Antennerna något längre än halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med violett skimmer. De är försedda med fyra gulaktiga fläckar, två i framkanten och två i bakkanten. Bakvingar mörkbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på rik ängsmark. Biologi: Larven lever förmodligen på någon korgblomstrig växt. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Är allmänt påträffad från Torne lappmark i norr till Öland i söder. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Synonym Tortrix naezeniana Thunberg, 1797.
Welcome page of the World
Prodoxidae /en/svenska_fjarilar/lampronia_rupella.html
Latest update: 7 januari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson