Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkgallmal Lampronia fuscatella Björkgallmal Lampronia fuscatella Björkgallmal Lampronia fuscatella
Lampronia fuscatella (Tengström, 1848). Björkgallmal. Kännetecken: Vingbredd 13-19 mm. Huvudhår blekgula. Antennerna c:a halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med svagt skimmer. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Slutet av maj till början av juli. Förekomst: Finns på hagmark där det växer björk. Biologi: Larven lever inuti björkkvistar och åstadkommer en gallbildning som kan ses lättast när bladen har fallit av. Näringsväxter: Betula. Utbredning: Är sällsynt påträffad från Skåne till Uppland samt Härjedalen och Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Prodoxidae Latest update: 25 november 2019