Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Måbärsknoppmal Lampronia redimitella Måbärsknoppmal Lampronia redimitella
Lampronia redimitella Lienig & Zeller, 1846. Måbärsknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår ockragula. Antennerna c:a halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med purpurton. De är försedda med två ljusa tvärband varav det yttre ibland kan vara avbrutet på mitten. Bakvingar mörkbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer måbär. Biologi: Larven lever i knopparna på måbär. När den är fullväxt spinner den in sig i ett blad och förpuppas. Näringsväxt: Ribes. Utbredning: Är sällsynt påträffad i Södermanland, Uppland samt Norrbotten och Torne lappmark. I övriga Norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Prodoxidae /en/svenska_fjarilar/lampronia_redimitella.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson