Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mosseknoppmal Lampronia luzella Mosseknoppmal Lampronia luzella
Lampronia luzella (Hübner, 1817). Mosseknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvudhår bruna. Antennerna c:a halva framvingelängden. Framvingarna mörkt purpurbruna med gulaktigt skimmer. På vingens framkant finns en vitaktig, trekantig fläck samt en motsvarande på bakkanten. Vid vingens bas finns också en fläck som ibland går från bakkant till framkant. Bakvingar gråbruna med purpurglans. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: juni-juli. Förekomst: Finns allmänt på mossar och kärr där det växer hjortron. Biologi: Larven lever på hjortron. Näringsväxter: Rubus chamaemorus. Utbredning: Är påträffad allmänt i hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Prodoxidae Latest update: 1 december 2019