Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vinbärsknoppmal Lampronia capitella Vinbärsknoppmal Lampronia capitella
Lampronia capitella (Clerck, 1759). Vinbärsknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 14-18 mm. Huvudhår ockragula. Antennerna c:a halva framvingelängden. Framvingarna mörkt purpurbruna med gulaktigt skimmer. På vingens framkant finns en vitaktig, trekantig fläck samt en motsvarande på bakkanten. Vid vingens bas finns också en fläck som ibland går från bakkant till framkant. Bakvingar gråbruna med purpurglans. Levnadssätt: Fjärilarna flyger under en ca tre veckor lång period med start vid begynnande kartsättning på vinbärsbuskarna (i norra Sverige ungefär från och med mitten av juni). Flygtid: juni-juli. Förekomst: Finns där det växer vinbär eller måbär. Biologi: Larv lever på Ribes-arter (vinbär och måbär) och kan uppträda som svår skadegörare i vinbärsodlingar. Larven är som ung närmast färglös, efter övervintring röd och senare blåaktigt grön med svagt rödaktig anstrykning. Huvud och nacksköld är svarta. Äggen läggs i karten, vanligtvis 3-7 ägg tillsammans och totalt ca 100 ägg per hona. De unga larverna lever av fröämnena men lämnar karten innan dessa mognat. Larven övervintrar i en kokong i grenverkets nedre del. Under tidig vår, ungefär då buskarnas skottknoppar börjar visa grön spets, angriper larverna skottknopparna och äter av blad- och blomanlag. Ofta angriper larverna fler än en knopp. Larverna gnager sig in till märgen på knopparna. Skålformade fördjupningar bildas där knopparna suttit och dessa ärr kan ses ännu ett par år efter att larverna lämnat busken. I första hand angrips knoppar i skottspetsarna, vilket ofta leder till kvastbildning med många korta, veka skott långt ut på grenarna. Angripna buskar ser "risiga" ut. Vid mycket kraftiga angrepp kan praktiskt taget alla skottknoppar på buskarna bli förstörda. Näringsväxter: Ribes. Utbredning: Är påträffad tämligen allmänt i nästan hela landet förutom Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.


Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Prodoxidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/lampronia_capitella.html
Latest update: 5 januari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson