Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Prodoxidae
Lampronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Östlig knoppmal Lampronia aeripennella
Lampronia aeripennella (Rebel, 1889). Östlig knoppmal. Kännetecken: Vingbredd 13-19 mm. Huvudhår orangegula. Antennerna c:a halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med svag mässingsglans och purpurskimmer. På bakkanten finns en tydlig, gulvit fläck. Bakvingar bruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i tallskog. Biologi: Larven har påträffats under barken på päronträd. Näringsväxt: Pyrus. Utbredning: Är hittills enbart påträffad på Gotska sandön. I övriga Norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.
Welcome page of the World
Prodoxidae /en/svenska_fjarilar/lampronia_aeripennella.html
Latest update: 8 januari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson