Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Cacyreus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trädgårdsblåvinge Cacyreus marshalli
Cacyreus marshalli (Butler, 1898). Trädgårdsblåvinge är en till Sverige införd art som ursprungligen finns i Sydafrika. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever bl.a. på Pelargon.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/cacyreus_marshalli.html
Latest update: 15 december 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson