Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lacanobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blåbärslundfly Lacanobia w-latinum Blåbärslundfly Lacanobia w-latinum Blåbärslundfly Lacanobia w-latinum Blåbärslundfly Lacanobia w-latinum
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766). Blåbärslundfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 40-46 mm. Larven lever på harris, ginst, trampört och pilört, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena genistae Borkhausen, 1792

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson