Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lacanobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunt lundfly Lacanobia thalassina Brunt lundfly Lacanobia thalassina Brunt lundfly Lacanobia thalassina
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766). Brunt lundfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 37-42 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson