Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Pachetra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kamsprötat lundfly Pachetra sagittigera Kamsprötat lundfly Pachetra sagittigera Kamsprötat lundfly Pachetra sagittigera Kamsprötat lundfly Pachetra sagittigera
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766). Kamsprötat lundfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Bombyx fulminea Fabricius, 1777

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/pachetra_sagittigera.html
Latest update: 30 maj 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson