Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lacanobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brokigt lundfly Lacanobia contigua Brokigt lundfly Lacanobia contigua Brokigt lundfly Lacanobia contigua
Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775). Brokigt lundfly förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 36-41 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 30 maj 2022