Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lacanobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mångformigt lundfly Lacanobia suasa Mångformigt lundfly Lacanobia suasa Mångformigt lundfly Lacanobia suasa Mångformigt lundfly Lacanobia suasa Mångformigt lundfly Lacanobia suasa
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775). Mångformigt lundfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 37-42 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena dissimilis Knoch, 1781

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson