Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lacanobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönsaksfly Lacanobia oleracea Grönsaksfly Lacanobia oleracea Grönsaksfly Lacanobia oleracea Grönsaksfly Lacanobia oleracea Grönsaksfly Lacanobia oleracea Grönsaksfly Lacanobia oleracea Grönsaksfly Lacanobia oleracea
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758). Grönsaksfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 37-41 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 14 oktober 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson