Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lacanobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vackert lundfly Lacanobia splendens
Lacanobia splendens (Hübner, 1808). Vackert lundfly togs första gången i Sverige på Gotland 2003, den är nu även påträffad i Skåne, Blekinge samt på Öland. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på besksöta, sallat och kardborre, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 maj 2022