Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lacanobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vackert lundfly Lacanobia splendens
Lacanobia splendens (Hübner, 1808). Vackert lundfly togs första gången i Sverige på Go 2003, den är nu även påträffad i Sk och på Öl. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på besksöta, sallat och kardborre, förpuppning i en kokong i marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/lacanobia_splendens.html
Latest update: 12 februari 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson