Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lacanobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Besksötelundfly Lacanobia splendens Besksötelundfly Lacanobia splendens
Lacanobia splendens (Hübner, 1808). Besksötelundfly togs första gången i Sverige på Go 2003, den är nu även påträffad i Sk och på Öl. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på besksöta, sallat och kardborre, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson