Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Meessiinae
Karsholtia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Månlavmal Karsholtia marianii Månlavmal Karsholtia marianii
Larvspinn på hassel
Karsholtia marianii (Rebel, 1936). Månlavmal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår gulvita. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna med svart teckning. Bakvingar mörkt gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i lövskog med bl.a. hassel. Biologi: Larven lever i ett spindelnätsliknande spinn på lavar. Värdväxter: Lavar på bl.a. Corylus, Populus, Salix. Utbredning: Har sällsynt påträffats i Skåne, Halland, Småland, Uppland samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 18 april 2021