Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Meessiinae
Stenoptinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Plommonlavmal Stenoptinea cyaneimarmorella Plommonlavmal Stenoptinea cyaneimarmorella
Plommonlavmal Stenoptinea cyaneimarmorella
(prep. 9387)

Stenoptinea cyaneimarmorella (Millière, 1854). Plommonlavmal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Huvudhår orangebruna. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna bruna med mörkbrun teckning. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns på torra marker med slån. Biologi: Larven antas leva på lavar. Värdväxter: Lavar på bl.a. Prunus, Corylus. Utbredning: Påträffas sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Tineidae /en/svenska_fjarilar/stenoptinea_cyaneimarmorella.html
Latest update: 3 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson