Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Meessiinae
Agnathosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tiggarsvampmal Agnathosia mendicella Tiggarsvampmal Agnathosia mendicella Tiggarsvampmal Agnathosia mendicella
Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermüller, 1775). Tiggarsvampmal. Kännetecken: Vingbredd 8-13 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med vit teckning. Bakvingar mörkt gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i gammal naturskog. Biologi: Larven lever i ett vävrör på trädtickor. Värdväxter: Fomitopsis, Daedalea. Utbredning: Har påträffats från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den på Jylland i Danmark, södra Norge samt i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 21 maj 2022