Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Incurvariidae
Incurvaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörk kambladskärare Incurvaria masculella Mörk kambladskärare Incurvaria masculella Mörk kambladskärare Incurvaria masculella Mörk kambladskärare Incurvaria masculella Blek kambladskärare Incurvaria pectinea
Larvangrepp på hassel.

Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775). Mörk kambladskärare. Kännetecken: Vingbredd 13-16 mm. Huvudhår ockragula. Antennerna knappt halva framvingelängden hos honan, hos hanen något längre. Hanens antenner är kamtandade. Framvingarna mörkbruna med svagt purpurskimmer. På vingens bakkant finns två tydliga, trekantiga ljusa fläckar. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av april till mitten av juni. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven lever på diverse lövträd. Den unga larven gör först en fläckmina därefter skär den ut en säck av bladbitar och firar ned sig på marken där den äter av vissna blad. Efter övervintring förpuppas den till våren. Näringsväxter: Carpinus, Corylus, Crataegus, Fagus, Quercus, Rosa . Utbredning: Är allmänt påträffad från Skåne till Härjedalen samt i Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Incurvariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/incurvaria_masculella.html
Latest update: 15 maj 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson