Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Incurvariidae
Incurvaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Storfläckig kamkambladskärare Incurvaria vetulella Storfläckig kambladskärare Incurvaria vetulella
Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839). Storfläckig kambladskärare. Kännetecken: Vingbredd 16-21 mm. Huvudhår ockragula. Antennerna drygt halva framvingelängden. Framvingarna gråbruna. På vingens framkant finns två ljusa fläckar och på bakkanten finns två tydliga, trekantiga ljusa fläckar. Hos circulella är den inre bakkantsfläcken vanligen tydligt större än den yttre. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av juni till mitten av juli. Förekomst: Finns i diverse skogsmiljöer, på mossar och myrar samt i fjälltrakter. Biologi: Larvens utveckling är otillräckligt känd men den lever förmodligen som dess släktingar. Näringsväxter: Förmodligen torra blad. Utbredning: Är påträffad från Torne lappmark till Värmland. I övriga Norden finns den i Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Incurvariidae /en/svenska_fjarilar/incurvaria_vetulella.html
Latest update: 28 augusti 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson