Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Incurvariidae
Incurvaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blek kambladskärare Incurvaria pectinea Blek kambladskärare Incurvaria pectinea Blek kambladskärare Incurvaria pectinea Blek kambladskärare Incurvaria pectinea Blek kambladskärare Incurvaria pectinea
Incurvaria pectinea Haworth, 1828. Blek kambladskärare. Kännetecken: Vingbredd 13-16 mm. Huvudhår gråbruna. Antennerna knappt halva framvingelängden hos honan, hos hanen något längre. Hanens antenner är kamtandade. Framvingarna brungrå med otydlig teckning. På vingens bakkant finns två ljusa fläckar som ibland kan saknas helt. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av april till mitten av juni. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven lever på diverse lövträd. Den unga larven gör först en fläckmina därefter skär den ut en säck av bladbitar och firar ned sig på marken där den äter av vissna blad. Efter övervintring förpuppas den till våren. Näringsväxter: Betula, Alnus, Malus. Utbredning: Är allmänt påträffad i hela Sverige. I övriga Norden finns den i hela Danmark, Norge och Finland

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Incurvariidae Latest update: 22 maj 2022