Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Hydraecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pestrotsfly Hydraecia petasitis
Hydraecia petasitis Doubleday, 1847. Pestrotsfly förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 41-51 mm. Larven lever i stjälk och rötter på pestskråp, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hydraecia_petasitis.html
Latest update: 9 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson