Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hydraecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pestrotsfly Hydraecia petasitis Pestrotsfly Hydraecia petasitis Pestrotsfly Hydraecia petasitis
Hydraecia petasitis Doubleday, 1847. Pestrotsfly förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. Vingbredd 41-51 mm. Larven lever i stjälk och rötter på pestskråp, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 7 september 2020