Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hydraecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lökstamfly Hydraecia nordstroemi Lökstamfly Hydraecia nordstroemi Lökstamfly Hydraecia nordstroemi Lökstamfly Hydraecia nordstroemi
Hydraecia nordstroemi Horke, 1952. Lökstamfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever i stjälk och rötter på bl.a. lök, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 september 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson